Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to najbardziej popularny rodzaj kredytu wśród naszej oferty, Środki finansowa przyznawane są przez instytucje bankowe na dowolny cel.

Podstawą uzyskania tej formy finansowania jest zdolność kredytowa, którą wyliczamy na podstawie wykazanych przez Ciebie zarobków, stałych zobowiązań, a także sytuacji rodzinnej.

Korzyści kredytu gotówkowego:

  • kredyt od 1000 do 500 000 zł
  • uproszczone procedury
  • kredyt na oświadczenie
  • okres od 6 do 150 mc
  • oferta wybierana z 24 banków
  • bez zabezpieczeń

Kwota o jaką możemy się strać to kwota do 250 ooo zł oraz dla klientów VIP sięga aż do 500 000 zł bez zabezpieczeń twardych.

Okresy kredytu gotówkowego

Większość baków oferuje kredyty gotówkowe od 6 do 84 mc. DG – INWEST ma również w ofercie banki które oferują na okres 120 i 150 mc. kredyt gotówkowy

W przypadku kredytów o małych kwotach, banki przeważnie nie wymagają żadnych zabezpieczeń (wystarczy posiadać zdolnością kredytową). Przy większych zobowiązaniach, najczęstszym zabezpieczeniem jest weksel (ułatwiający bankowi egzekucję wierzytelności), a także ubezpieczenie kredytu lub poręczenie osób trzecich.

Rodzaje zabezpieczeń kredytów gotówkowych

Zabezpieczenia twarde to głównie nieruchomość lub samochód ewentualnie polisy na życie lub lokaty.

Zabezpieczenia miękkie to weksel, poddanie sie egzekucji, poręczenia osób trzecich.