Współpraca

ZYSK Polska Grupa Ubezpieczeniowo Finansowa działa w formie multiagencji ubezpieczeniowej.

Oferujemy swoim Klientom pełen zakres produktowy od polis komunikacyjnych, na życie, turystycznych czy rolnych. Naszą specjalizacją, są przede wszystkim firmy, które przez wielu konkurencyjnych agentów są nienależycie obsługiwane. Wynika to z braku szkoleń i posiadanej wiedzy. 

Poszukujemy osób do współpracy, ponieważ chcemy się rozwijać i wprowadzić nową jakość obsługi ubezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy osoby nowe jak równieżobecnych agentów !!!