Rolne

W Naszej ofercie posiadamy bogaty pakiet ubezpieczeń dla rolników.

Każdy rolnik posiadający użytki rolne powyżej 1 ha, zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Co gwarantuje polisa OC rolnika ?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika chroni przed szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej w ramach prowadzonej działalności, Chroni także osoby pracujące w gospodarstwie, oraz obejmuje pojazdy wolnobieżne wykorzystywane w gospodarstwie.

Warto także skorzystać  z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczającej gospodarstwo rolne przed zdarzeniami losowymi. Dzięki Naszym szerokim możliwościom, jesteśmy w stanie ubezpieczyć właściwie wszystko:

  • uprawy od np: gradu, przymrozków innych zdarzeń WAŻNE BUDŻET PAŃSTWA DOPŁACA 50% DO POLISY UPRAW
  • hodowlę zwierząt np: choroba, pożar, wypadek zwierzęcia
  • budynki od od zdarzeń losowych
  • maszyny rolnicze
  • pasieki
  • stawy rybne
  • wiele innych

Chcesz wiedzieć więcej ?

Zapraszamy do kontaktu.